Matka Boska z Aniołami

Malarstwo|Sergiusz Pomian

Sergiusz Pomian

25x25cm,  tempera jajeczna i złoto na drewnie