Matka Boska Miłująca 3

Malarstwo|Sergiusz Pomian

Sergiusz Pomian

15x18 cm, tempera jajeczna i złoto na drewnie